ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ประกาศวิทยาเขตประกาศสำนักวิชาการสไลด์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ (pdf) :

ประกาศ Download
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
>> ดาวน์โหลด <<

phayao mcu

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
Close
Close